یونولیت ماکت سازی

هنرمندان مجسمه ساز ، ماکت ساز و سینمایی معمولا از بلوک های ضخیم یونولیت با دانسیته های

بالا جهت ساخت ماکت یونولیتی و مجسمه های یونولیتی استفاده می کنند .

یک بلوک یونولیت یا کُپ یونولیت در ابعاد 100*100*200 و 100*100*300 ساخته می شود . 

جهت مشاوره در خرید بلوک های یونولیت با کارشناسان و مشاوران یونولیت حامد تماس بگیرید .

یونولیت ماکت سازی

یونولیت ماکت سازی

یونولیت ماکت سازی

یونولیت ماکت سازی