یونولیت سقفی

یونولیت سقفی در واقع بلوک های سقفی ساخته شده از پلی استایرن انبساطی کند سوز می باشد . 

همانطور که از نام این محصول پیداست از یونولیت های سقفی در سقف ساختمان ها استفاده می شود و این محصول جایگزین مناسبی برای سقف هایی با بلوک های سفالی و آجری می باشد . 

خواص بی نظیر مانند وزن  سبک و سرعت و سهولت اجرا و عایق بودن یونولیت سقفی برای دما و حرارت و صدا باعث  رشد بی نظیر استفاده از این مواد در سقف ساختمان ها شده است . 

یونولیت حامد تولید کننده انواع یونولیت سقفی در سایز های مختلف و دانسیته های متفاوت در ایران بوده و آماده عرضه کلیه محصولات یونولیتی برای ساختمان ساز ها و انبوه سازان محترم می باشد .

تری دی پانل
یونولیت

یونولیت سقفی 20

این نوع یونولیت در ابعاد 20*50*200 با احتساب + 3% و – 3% تلرانس می باشد و با دانسیته های 7 الی 12 ساخته می شود .

وزن این گونه بلوک های یونولیت سقفی با ابعاد و دانسیته رابطه مستقیم دارد .

وزن این یونولیت ها برای هر بلوک از 1.100 کیلوگرم تا 2.200 کیلو گرم بسته به مقدار دانسیته متفاوت می باشد .

یونولیت سقفی

یونولیت سقفی 25

این نوع یونولیت در ابعاد 25*50*200 با احتساب + 3% و – 3% تلرانس می باشد و با دانسیته های 7 الی 12 ساخته می شود .

وزن این گونه بلوک های یونولیت سقفی با ابعاد و دانسیته رابطه مستقیم دارد .

وزن این یونولیت ها برای هر بلوک از 1.250 کیلوگرم تا 2.500 کیلو گرم بسته به مقدار دانسیته متفاوت می باشد .

یونولیت سقفی

یونولیت سقفی کرومیت 20

این نوع یونولیت در ابعاد 20*66*100 با احتساب + 3% و – 3% تلرانس می باشد و با دانسیته های 7 الی 12 ساخته می شود .

وزن این گونه بلوک های یونولیت سقفی با ابعاد و دانسیته رابطه مستقیم دارد .

وزن این یونولیت ها برای هر بلوک از 650 گرم تا 1.500 کیلو گرم بسته به مقدار دانسیته متفاوت می باشد .

یونولیت سقفی

یونولیت سقفی کرومیت 25

این نوع یونولیت در ابعاد 25*66*100 با احتساب + 3% و – 3% تلرانس می باشد و با دانسیته های 7 الی 12 ساخته می شود .

وزن این گونه بلوک های یونولیت سقفی با ابعاد و دانسیته رابطه مستقیم دارد .

وزن این یونولیت ها برای هر بلوک از 800 گرم تا 1.800 کیلو گرم بسته به مقدار دانسیته متفاوت می باشد .