یونولیت ورقی عایق

یونولیت ورقی عبارت است از : یونولیت با دانسیته های مختلف به صورت ورق با ضخامت های مختلف .

دانسیته های یونولیت ورقی معمولا با دانسیته 5،10،15،20،25،30،40،50 تولید می شود که بنا به نیاز کارفرما انتخاب می گردد .

دانسیته یونولیت هر چقدر بالاتر باشد خصوصیات عایق بودن بالاتری را از خود نشان می دهد .

از یونولیت عایق در لا به لای دیوار های ساختمان ها و در درز انقطاع و مابین 2 ساختمان جهت عایق نمودن منزل در برابر صوت و دما و رطوبت

و لرزش استفاده میگردد.

یونولیت های ورقی عایق در مجتمع یونولیت حامد در ابعاد مختلف و ضخامت های مختلف قابل تولید می باشد .

بزرگترین ابعاد ورق یونولیت 100*300 می باشد .

جهت مشاوره در زمینه انواع یونولیت ساختمانی ، فوم و یونولیت صنعتی با مشاوران تماس بگیرید .

یونولیت سقفی
یونولیت ورقه ای سقفی

یونولیت ورقه ای عایق

یونولیت ورقه ای

یونولیت ورقه ای عایق